Ontwerp & Realisatie van een Villa aan de Bankenlaan te Beverwijk. Realisatie 2018.

De Bankenlaan is gelegen in een voormalig tuindersgebied aan de westkant van Beverwijk. Enkele jaren geleden is de gemeente hier begonnen met de uitgifte van vrije kavels wat heeft geleid tot vrijstaande woningen met een grote diversiteit aan vormen en materiaalgebruik. In de directe omgeving van het plangebied vindt men veel vrijstaande woningen met typische jaren 30 kenmerken. De opgave hierbij was het ontwerpen van een modern woonhuis die aansluiting zoekt bij deze architectuurstijl. Het resultaat is een rijk gedetailleerde eigentijdse villa met een duidelijke verwijzingen naar jaren 30 architectuur. Belangrijke ontwerp elementen hierbij zijn de dakvorm, het accent bij de entree, de schoorsteen en de erkers aan de voorgevel en tuingevel. De bouwtechnische uitwerking van dit plan is uitgevoerd door ‘RD Plan’ te Heemskerk.