Ontwerp & Realisatie van een dubbel woonhuis aan de Kleine Houtweg te Heemskerk. Realisatie 2018.

De Kleine Houtweg vormt de grens van het tuindersgebied Heemkerkerduin. De bebouwingstypologie langs deze smalle weg bestaat uit vrijstaande woningen afgewisseld met schuren en agrarische bedrijven. De meeste woningen bestaan uit één bouwlaag met kap waarbij de kaprichting zowel dwars als langs op de weg is gesitueerd. De uitdaging bij dit ontwerp was om een dubbel woonhuis te ontwerpen met groot volume, maar die wel aansluiting zoek bij de kleinere schaal van de naastgelegen woningen. Dit wordt bereikt door het toepassen van een afgeknot zadeldak met een zogenoemde ‘wolfskap’ waarbij de goot laag begint. Ter plaatsen van de entree wordt deze daklijn doorbroken door een gevelaccent die tevens de entree van de woning markeert. De metselwerk accenten tezamen met de rijke detaillering geven de woning finesse. De bouwtechnische uitwerking van het plan is uitgevoerd door ‘RD Plan’ te Heemskerk.