Ontwikkeling & Ontwerp van Ruitersportvereniging ‘De Schimmelkoft’ aan de Oosterweg te Heemskerk. Ontwikkeling 2018.

Medio 2017 zijn wij benaderd door Dennenman b.v. en Ruitersportvereniging ‘De Schimmelkoft’ voor de ontwikkeling van een Ruitersportvereniging aan de Oosterweg te Heemskerk. De bestaande locatie aan de Kerkweg voldoet niet meer aan de wensen en eisen van de huidige tijd. De nieuwe locatie is uniek, door de open vlakte tussen enerzijds het Molenbos en anderzijds de bosrand van Chateau Maquette. Deze bosrand is vanaf een aantal locaties zichtbaar vanaf de Oosterweg. Bij de ontwikkeling van het plan wordt getracht de kwaliteiten van het gebied te koesteren en op sommige punten zelfs te versterken.

Landschappelijke inpassing, de bebouwing wordt op een doordachte positie gesitueerd, zodat er zo min mogelijk afbreuk wordt gedaan aan de zichtlijnen vanaf de Oosterweg op de bosrand van Chateau Maquêtte. Om tot een optimale invulling van het perceel te komen is er uitvoerig overleg geweest met een erven consult van Natuurlijke zaken die een ontwerp heeft gemaakt voor de indeling van het terrein. Daarbij wordt er een extra zichtlijn toegevoegd tussen de bestaande bebouwing door. Om aansluiting te zoeken bij de schaal van bestaande schuren op de Oosterweg wordt het programma opgedeeld in twee kleinschalige gebouwen. Deze gebouwen worden dicht tegen elkaar aan geplaatst zodat het perceel zo open mogelijk blijft. Door hun positie dicht achter bestaande bebouwing wordt er getracht om de bebouwing zoveel mogelijk uit het zicht te houden en zo het zicht vanaf de Oosterweg op de achterliggende bossen zo min mogelijk te belemmeren. De gebouwen krijgen een open karakter en een hoogwaardige en duurzame uitstraling door gebruik van natuurlijke materialen. Ook wordt er aandacht besteed aan de terrein invulling van het perceel in de vorm van ontworpen graaslanden, conform het handboek paard en landschap, waarbij extra aandacht wordt besteed aan de ecologie in het gebied en welke ruimte bied voor bijzondere kruiden en planten.

Het toevoegen van recreatieve functie, zijnde een ruitersportvereniging met horeca gelegenheid, kan bijdragen aan bekendheid en erkenning van de ruimtelijke kwaliteiten van die plek. De toevoeging van een openbaar toegankelijke horeca voorziening met een terras uitkijkend over de bosranden van landgoed Maquêtte zorgt ervoor het er meer mensen bewust worden gemaakt van de schoonheid en het historisch belang van het gebied, wat op termijn bijdraagt aan het behoud daarvan.