Ontwerp & Bestemmingswijziging Lasergamehal Noorderweg 13a te Beverwijk. Realisatie 2014.

De Vuurlinie is gevestigd in een voormalige agrarische schuur vlak bij de afslag met de A9. Het is een bijzondere locatie die grenst aan ‘het Fort aan de Sint-Aagtendijk’ welke onderdeel is van de stelling van Amsterdam. De opgave bestond uit het ontwerpen van de bijgebouwen en het schrijven van een ruimtelijke onderbouwing voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Door de aanwezigheid van het fort werden er strenge eisen gesteld aan het uiterlijk van de bijgebouwen en de inpassing hiervan in het landschap.

De horeca gelegenheid is voorzien van een lessenaars dak die de contour volgt van het dijklichaam. Het terras onder de het dak is opgedeeld in 2 niveaus. Het bovenste niveau ligt gelijk aan de bovenkant van de dijk, vanuit hier kan men genieten van het uitzicht over het naastgelegen natuurgebied. De beperkte hoogte en het natuurlijke materiaalgebruik geven de overkapping een ondergeschikt karakter ten opzichte van het landschap. In het spanningsveld tussen de dijk en het dak bevindt zicht de uitkijkpost, waar de bezoekers beschikken over een weids uitzicht over het natuurgebied. Gezien vanaf de Noorderweg legt de vorm van deze overkapping de nadruk op ‘het Fort aan de Sint-Aagtendijk’. De overkapping vormt als het ware de houten omlijsting van het uitzicht op het fort.